Khubaradaada iyo caawimaadda

Yaa ah maxay?

Yaa ah maxay? - Khubaradaada iyo caawimaadda

Waxaad caawimaad ka helaysaa khubarada.

Yaa jooga xerada?

Dad badan oo shaqooyin kala duwan haya ayaa xerada ka shaqeeya.

Agaasimaha: Agaasimaha waxaa badanaa loogu yeeraa “Chef” [boss]. Markasta waad u tagi kartaa isaga ama iyada haddii aad u baahan tahay caawimaad.

Shaqaalaha taageerada: Shaqaalaha daryeelka ayaa adiga kuu jooga oo ku caawinaya. Waxay bixiyaan waxqabadyo sida koorsooyinka Jarmalka, ciyaaraha iyo isboortiska. Ma dareemaysaa xanuun? Su’aal ma qabtaa mise waxaad u baahan tahay caawimaad? Shaqaalaha daryeelka ayaa ku caawin doona. Shaqaalaha daryeelka waxay xirtaan jaakad huruud ah.

Shaqaalaha daryeelka dhamaantood adigaa ayay mas’uul kaa yihiin.

MACLUUMAADKA DHALINYARADA KA YAR 18 JIR
Hal qof ayaa noqon doona qofka adiga kula xiriiraya/adiga aad la xiriiraysid oo si gaar ah kuu daryeelaya. Waxa albaabka qolkaaga ku dhegan sawirka qofka aad sida gaarka ah ula xiriirayso.

Dhakhtar: Dhakhtar ayaa ku baari doona. Wuxuu rabaa inuu ogaado inaad caafimaad qabto. Dhakhtarku wuxuu eegi doonaa sambabadaada. Haddii aad jirran tahay, wuxuu ku siinayaa daawo. Waxaad sidoo kale heli kartaa tallaal haddii aad rabto. Xanuun maa ku haya? Ma dareemaysaa xanuun? Fadlan u sheeg dhakhtarka sida aad dareemayso.

Dhakhtarka cilmi-nafsiga: Dhakhtarka cilmi-nafsiga ayaa isna kula hadli doona. Ma dareemaysaa caafimaad darro, ma ka baqaysaa mise waxaad doonaysaa inaad ka hadasho noloshaada? U sheeg dhakhtarka cilmi-nafsiga. Wuxuu ku farxi doonaa inuu ku dhagaysto.

 

MACLUUMAADKA DHALINYARADA KA YAR 18 JIR
Waxaad khubarada weydiin kartaa su’aalo kasta oo aad rabto. Way kaaga jawaabi doonaan. Wakhti ayay kuu hayaan. Mar walba weydii sida ugu wanaagsan ee loola xiriiri karo khubaradaada. Weydii lambarada teleefankooda. Wac khubarada.
“La-taliyaha sharciga” ayaa ku caawin doona inta aad ku nooshahay xerada BBU. Lacag la’aan ayuu kuugu shaqeeynayaa. Wuxu ku caawinayaa bilawga habraacaaga magangalyada, ilaa aad ka helayso kaarkaaga cad iyo inta aad joogto xerada BBU. Wuxuu xaqiijinayaa in xuquuqahaaga la ixtiraamo inta lagu jiro habraaca magangalyada. Waydii meesha ay lataliyayaasha sharciga ay kaga shaqeeyaan xeradaada. Weydii: Goorma (maalintee) ay shaqeeyaan la-taliyayaasha sharciga? Carruur badan iyo dhalinyaro badan ayaa u yaqaana lataliyahooda sharciga iyo wakiilkooda sida “garyaqaan” [Anwalt] ama “Vakil”.
Kadib marka lagu wareejiyo (macluumaad dheeraad ah ka akhri bogga 14 iyo 16), waxaa lagu siin doonaa waxa loo yaqaan “Obsorgeberechtigter” [masuulka sharciga]. Khabiirkan ayaa ku dhegaysan doona. Wuxuu kaa caawinayaa hab-nololeedkaaga, tagitaanka dugsiga, tababarkaaga, haddii aad u baahan tahay inaad isbitaalka aado. Isagu sidoo kale waa “wakiilkaaga sharciyeed”, taas oo macnaheedu tahay inuu kuu saxeexayo dukumentiyada muhiimka ah. Hay’adda Daryeelka Carruurta iyo Dhallinyarada ayaa ku caawinaya haddii aad rabto inaad qof kala hadasho xaaladda qoyskaaga. Xafiiska U-doodista Carruurta iyo Dhalinyarada wuxuu ka shaqeeyaa ilaalinta xuquuqaha carruurta. Haddii aad rabto inaad la hadasho, la xiriir shaqaalaha arrimaha bulshada. Waxay ballan kaaga qaban doonaan Hay’adda Daryeelka Carruurta iyo Dhallinyarada.

Khubarada kale ayaa sidoo kale ku caawin kara (Waxaad ka heli kartaa macluumaadka iyo xiriirada halkan).