Tani waa BBU

Tani waa BBU

BBU ayaa mas’uul ka ah daryeelkaaga iyo hoygaaga marka ugu horraysa ee aad timaado Awstaria. Wakhti kadib, waxaad ku noolaan doontaa meel kale.

MACLUUMAADKA DHALINYARADA KA YAR 18 JIR
BBU ayaa sidoo kale mas’uul ka ah taageeradaada xagga sharciga ee habraaca magangalyada, ilaa iyo inta aad ku nooshahay xerada BBU oo aadna ka yar tahay 18 sano.

BBU ayaa sidoo kale ku caawin doonta haddii aad rabto inaad ku laabato dalkaaga hooyo.

Waxaad ku kalsoonaan kartaa shaqaalaha BBU, way ku caawin doonaan.

Intee in le'eg ayaad joogi doontaa xerada BBU?

Inta aad joogtid xerada BBU waxay ku xiran tahay habraacaaga magangalyo. Waa muhiim inaad fahanto waxa dhacaya inta lagu jiro habraaca magangalyada – si taxadar leh u akhri macluumaadkan.

Marka hore, Xafiiska Federaalka ee Socdaalka iyo Magangelyada ayaa hubin doona in codsigaaga magangelyo doonimada lagu go’aaminayo gudaha wadanka Awstaria. Waxaa laga yaabaa in waddan kale uu go’aan ka gaaro, tusaale ahaan haddii aad ka yar tahay 18 jir oo aad halkaas kula noolaan karto qoyskaaga. Haddii Awstaria ay mas’uul ka tahay codsigaaga magangalyada, waxaad u guuri doontaa xero kale, halkaas oo ay joogaan khubaro badan oo ku daryeelaya. Qaar ka mid ah carruurta iyo dhallinyaradu waxay joogaan BBU muddo dheer.

Meel kasta oo aad joogto, waxaa ku daryeeli doona shaqaalaha daryeelka.

Si la mid ah shaqaalaha xerada, waxaa jira khubaro badan oo ku caawin kara. Waxaa jira la-taliyeyaal sharciyeed iyo khubaro kale oo kaala talin karta dib ugu noqoshada wadankaaga kuwaas oo looogu talagalay dadka doonaya inay ku noqdaan dalkooda. Waxa kale oo jira ururo badan oo dibadda ah (Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah Inta).

Das BBU Logo

 

Markaad aragto astaantan, waxaad ku jirtaa xero ama xarun la-talin oo ay BBU masuul ka tahay. BBU xarun dawlada austeri ay leedahay waaye.

 

Waxyaabaha aanay BBU samayn

BBU go’aan KAMA gaarto codsigaaga magangalyo doonimada ama codsigaaga ah inaad u safarto qoyskaaga jooga wadan kale oo EU ah. Tani waa shaqada Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl [Xafiiska Federaalka ee Socdaalka iyo Magangalyada]. Waxaad xaq u leedahay inaad ka cabato go’aanka Xafiiska Federaalka ee Socdaalka iyo Magangalyada. Kadibna maxkamad ayaa go’aan ka gaari doonta, Bundesverwaltungsgericht [Maxkamadda Maamulka Federaalka]. Waxaad macluumaad ku saabsan habraaca magangalyada ka heli doontaa inta Habraaca magangalyada.

BBU ma go’aansato marka laguu wareejinayo wadan kale oo Midowga Yurub ka mid ah ama gobol federaal ah. Xafiiska Federaalka ee Socdaalka iyo Magangalyada ayaa go’aamiya arrintan.

Haddii aad qabto su’aal ama dhibaato oo shaqaaluhuna aanay ku caawinayn, noo soo sheeg. Waxaad u tagi kartaa xubin kale oo ka tirsan shaqaalaha ama Infopoint, buuxi foomka jawaab celinta ama waxaad iimayl u qori kartaa: feedback.grundversorgung@bbu.gv.at ama ombudsstelle.rechtsberatung@bbu.gv.at