Marka ma haysataa kaarka cad? Hadda maxaa dhacaya?

Marka ma haysataa kaarka cad?

Hadda maxaa dhacaya?

Kaar cad ayaa lagu siinayaa. Kaarka cad macnihiisu waxa waaye in habraaca magangelyadaada uu ka dhici doono gudaha Awstariya. Waxaad ka tagi doontaa BBU. Waxaa sidoo kale lagu siin doonaa meel cusub oo aad degto. Waxa laga yaabaa in laguu raro qayb kale oo Awstiriya ah, gobol kale oo federaal ah. Shaqaalaha daryeelkaaga ma garanayo meesha aad aadi doonto. Wuu ku farxi doonaa inuu kaaga jawaabo su’aalahaaga ku saabsan hoyga kala duwan ee la heli karo.

WARBIXIN LOGU TALAGALAY DHILINYARADA 18 SANO KA YAR
  • Haddii aad qaraabo leedahay oo aad rabto inaad u dhowaato, fadlan sidaas u sheeg.

Waxay qaadan kartaa wakhti in meel la helo. Fadlan samir yeelo ilaa inta lagaa wareejinayo. La hadal shaqaalaha daryeelkaaga ama dhakhtarka cilmu-nafsiga haddii sugitaanka uu kugu adag yahay.

 

WARBIXIN LOGU TALAGALAY DHILINYARADA 18 SANO KA YAR
  • Ma joogtaa Awstariya adigoo waalid la’aan ah? Waxaan hubnaa inaad aad u tabayso. Kadib marka lagu wareejiyo, waxa lagu siin doonaa waxa loo yaqaan “masuulka sharciga“. Khabiirkan ayaa ku dhegaysan doona. Wuxuu kaa caawinayaa habnololeedkaaga, tagitaanka dugsiga, tababarkaaga, haddii aad u baahan tahay inaad isbitaalka aado. Isagu sidoo kale waa ”wakiilkaaga sharciyeed“, taas oo macnaheedu tahay inuu kuu saxeexayo dukumentiyada muhiimka ah. Haddii aad rabto, wuxuu sidoo kale la hadli doonaa waalidkaa.

Xuquuqaha carruurta

  • Carruurtu waxay leeyihiin xuquuqo. Gudaha Awstiriya, lama ogola in wax lagu dhufto carruurta. Waa inaan si xun loola dhaqmin. Dadka waaweyn waa inay dhegaystaan. Ha ka baqin inaad ka hadasho ra’yigaaga.
  • Qofna looma ogola inuu kugu qasbo shaqo. Waxaa laguu oggol yahay inaad aaddo dugsi oo aad wax barato. Ka hadal haddaad wax fahmi weydo. Waa in ay dadka waaweyn kuu sharxaan si aad u fahanto.
  • Waxaa laga yaabaa inaadan rabin inaad ilmo sii ahaato. Laakiin adigu weli ma go’aamin kartid wax walba.
  • Ka faa’iidayso wakhtiga ilaa aad ka gaarayso 18 si aad wax u barato. Baro Af-Jarmal. La hadal khubarada adiga kuu jooga. Waxay kaa caawin doonaan inaad ka fikirto waxaad rabto inaad samayso. Waxay kuu sharxi doonaan fursadaha aad ku leedahay Awstariya.
Shaxda tusmada
U laabo dulmarka
Akhriska sii wad:
Interfiyuuga