Maxaa dhacaya hadda - ee habraaca magangalyada?

Maxaa dhacaya hadda ee habraaca magangalyada?

Waxay qaadan doontaa dhowr toddobaad, kadibna waxaad waraysi la yeelan doontaa Xafiiska Federaalka ee Socdaalka iyo Magangalyada. Inta lagu jiro habraaca magangalyada, mas’uuliyiintu waxay rabaan inay ogaadaan sababta aadan ugu laaban karin dalkaagi hooyo.

Waraysi-qaadahaaga/mulkiilaha kiiskaaga mar hore ayuu akhriyay dhammaan dukumeentiyadaada. Hadda mulkiilaha kiiska wuxuu rabaa inuu si sax ah u ogaado sababta aad uga soo tagtay dalkaagi iyo sababta aadan dib ugu laaban karin. Wuxuu ku weydiin doonaa su’aalo badan. U jawaab oo u sheeg wax walba, xitaa haddii aad hore ugu sheegtay waraysi hore. Haddii ay kugu adag tahay, fadlan sidaas u sheeg.

Kadib wuxuu go’aamin karaa inaad magangelyo ka heli doonto Awstaria.

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
  • Mas’uulkaaga sharciyeed ayaa badanaa waydiisan doona khabiir kale inuu kugu matalo habraaca magangalyada; mararka qaarkood isagaa ayaa ku matali doona. Lataliyahaaga sharciyeed ayaa kuu sheegi doona waxa dhacaya!
  • U diyaar garow wareysiga. Lataliyahaaga sharciyeed ayaa ku caawin doona.
  • Ma naag keliya ayaad rabtaa inay ku waraysato? Ma nin keliya ayaad rabtaa inuu ku waraysto? Fadlan si hormaris ah ugu sheeg la taliyahaaga sharciyeed.
Waraysigu waa qarsoodi. Tani waxay ka dhigan tahay inaan qofna loo oggolayn inuu wax kasta oo aad adiga tiraahdo cid kale la wadaagto. Ma jiro qof dalkaagii hooyo jooga oo ogaan doona ama maqli doona waxaad adiga sheegto.

Yaa jooga goobta waraysiga?

  • Adiga.
  • Milkiilaha kiiska ee ka socda Xafiiska Federaalka ee Socdaalka iyo Magangalyada. Wuxuu qaban doonaa waraysiga. Wuxuu ku siin doonaa macluumaad. Wax kasta ayaad weyddiin kartaa. fragen.
  • Saaxiib/shaqaale daryeel/qof aad ku kalsoon tahay. Ma jiraa qof aad ku kalsoon tahay? Badbaado ma dareentaa marka qofkaasi uu kula joogo? Waxaad waydiisan kartaa qofkaas inuu ku raaco. Qofkaas looma ogola inuu kuu hadlo.
  • Turjumaan. Miyaadan fahmin turjubaanka? Fadlan isla markiiba sheeg. Ma jiraan cawaaqib xumo aad kala kulmayso.
  • Wenn Du unter 18 Jahre alt bist: La taliyahaaga sharciyeed. Wuu ku caawin doonaa. Laakin looma ogola inuu kuu hadlo.
Milkiilaha kiiska wuxuu ku weydiin karaa su’aalo aad horey u maqashay. Waxaa laga yaabaa inaad hore uga jawaabtay waraysiyadii hore. Milkiilaha kiisku wuxuu haystaa liis. Waa inuu weydiiyaa dhammaan su’aalaha. Fadlan mar kale uga jawaab. nochmal.

 

Sida uu waraysigu u shaqeeyo

1.Dhammaan dadka waa la soo dhawaynayaa. Qof walba waxaa la sheegayaa magaciisa.

2. DXuquuqdaada iyo waajibaadkaaga ayaa la sharaxayaa.
Tusaale: Waxaad xaq u leedahay inaad nasato.
Tusaale: Waxaa waajib kugu ah inaad runta sheegto oo aad sheegto wax kasta oo aad taqaan. Wax miyaad qarinaysaa? Haddii Xafiiska Federaalka ee Socdaalka iyo Magangalyada ay ogaadaan arrintaas, waxaa jiri doona dhibaatooyin ku imaan doona habraaca magangalyadaada.

3. Waraysi-qaadaha waxa uu ku waydiinayaa su’aalo fudud.
Tusaale: Magacaaga? Qoyskaaga? Waalidiintaada? Dugsigaaga / xirfadaada? Dukumentiyadaada?

4. Baxsashadaada. Hadda waxaad sheegaysaa sababta aad u soo qaxday iyo sababta aad magangelyo u rabto. Wuxuu ku weydiin doonaa su’aalo badan: Maxaa dhacay? Maxaad u soo carartay? Maxay tahay sababta aadan dib ugu laaban karin?

Fadlan ugu sheeg sheekadaada si sax ah. Fadlan u sheeg dhamaan wixii faahfaahinta ah. Tani waxay muhiim u tahay go’aan ka gaarista codsigaaga magangalyo doonimada. Sheeg wax walba oo aad rabto in aad sheegto. Waxaad haysataa waqti badan. Ma dareemaysaa murugo oo ma ka cabsataa markaad sheekadaada sheegayso? Ma adagtahay in la sheego?erzählen?

Waxaad oran kartaa inaad u baahan tahay nasasho.

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
  • La hadal la taliyahaaga sharciyeed. Wuu ku caawin karaa haddii ay aad u adag tahay in aad sii hadasho.

Fadlan runta sheeg. Sheekadaada adiga ayaa si fiican u garanaya. Ma jirtaa jawaab aanad garanayn? Dheh ”ma aqaan“.
Kaliya sheeg waxa aad hubto. Taasi waa caadi.okay.

Ma jiraan kelmado ama su’aalo aadan fahmin?
Weydii sharaxaad.