Dhalashadaada - da'daada

Dhalashadaada - da'daada

Da’daadu waa muhiim marka la joogo Awstaria. Dadka da’doodu ka weyn tahay 18 sano waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin ”dad waaweyn“. Carruurta iyo dhallinyaradu waa ”waa dad da’a yar“. Carruurta iyo dhalinyerada waxaa loola dhaqmaa si ka duwan kan dadka waaweyn. Fadlan runta ka sheeg da’daada.

Taariikh kasta ayaa laga soo bedeli karaa jadwaladaha kale. Booliiska ayaa sidan samayn doona.

Dhib ma leh haddii aadan aqoon taariikhda Yurub. Booliiska, Xafiiska Federaalka ama lataliyahaaga sharciyeed ayaa u bedeli kara taariikhda kale iyagoo isticmaalaya jadwalka kale.

 

WARBIXIN LOGU TALAGALAY  DHALINYARADA  18 SANO KA YAR
  • Carruurta iyo dhallinyaradu qaarkood ma haystaan wax dukumeenti ah oo muujinaya da’dooda. Mararka qaarkood waxay u baahan yihiin in la go’aamiyo da’dooda. Waa inay maraan “baaritaanka da’da”.
  • Baaritaanka da’da macnaheedu waa: dhakhtarku ayaa sameeynaya baaritaanno caafimaad oo lagu go’aaminayo da’da. Raajato la saarayo gacanta, Raajatada ilkaha, baaritaanka jirka.

Ka waran haddii aanad doonayn in dhakhtarka hortiisa aad dharka iskaga siibto?

Fadlan ka xaadir ballanta si kastaba. U sheeg haddaadan rabin in aad dharka iska siibto. Ma jiraan cawaaqib xumo aad kala kulmi doonto.

 

Natiijada?

Dhakhtarku wuxuu natiijada la wadaagayaa Xafiiska Federaalka ee Socdaalka iyo Magangalyada. Xafiiska Federaalka ee Socdaalka iyo Magangalyada ayaa kuu sheegi doona inaad tahay ”qof yar“ (ka yar 18) ama ”qof weyn“ (ka weyn 18). Taasi waxay noqonaysaa da’ada aad u jirto maamulka Awstiriya.

Haddii aad tahay qof weyn (ka weyn 18) waxaa laguula dhaqmayaa si ka duwan. Waxaad ku noolaan doontaa guryo loogu talagalay dadka waaweyn. Waxaa laga yaabaa inaad ku laabato wadan kale oo Midowga Yurub ah (Warbixinta laba wadan kii kuu qabilsan iyo boroseeka magan galyo doonka halkana ka heleysa ).

WARBIXIN LOGU TALAGALAY  DHALINYARADA  18 SANO KA YAR
  • Waxaa laga yaabaa inaad u maleyso in da’du qaldan tahay. Isla marka aad hesho go’aanka ugu horeeya ee habraaca magangalyadaada, waxaad ”diidi“ kartaa natiijadan, ama si kale haddii loo dhigo, waad ka caban kartaa (macluumaad dheeraad (Warbixin badan halkan).
Boggii hore:
Wareysigii 1aad
Shaxda tusmada
U laabo dulmarka