Diiwaanka/qoraallka hadaladaada

Bayaanka waxaad sheegtay

Milkiilaha kiisku wuxuu qori doonaa wax kasta oo aad ku sheegto waraysiga. Dukumeentigaas waxaa lagu magacaabaa diiwaanka/ qoraalka hadaladaada. Diiwaanku aad buu muhiim ugu yahay go’aanka ka gaarista habraaca magangalyo doonimadaada.

Dhammaadka waraysiga, diiwaanka ayaa kor laguugu akhrin doonaa. Turjubaanka ayaa si sax ah kuu sheegi doona waxa uu ku hadlayo. Si fiican u dhegeyso. Wax walba oo diiwaanka ku jira waa inay sax ahaadaan. Wax walba waa in loo qoraa sidaad u sheegtay. Ma jiraan wax aad illowday? Markaas hadda sheeg. Diiwaanka ma yahay mid caddeen? Wax khalad ah ma ku jiraan diiwaanka? Fadlan isla markiiba sheeg! Waa la sixi doonaa.

Markaas waa inaad saxeexdo bog kasta. Saxeexaagu waxa uu ka dhigan yahay: Diiwaanka inuu saxan yahay, wax walbana ay run yihiin.
Saxiix kaliya haddii ay wax walba sax yihiin.

Dhammaadka waraysiga, waad awoodaa inaad hesho koobiga diiwaanka. Weydii koobiga diiwaanka!

 

Bayaankaaga waa la hubin doonaa

Xafiiska Federaalka ee Socdaalka iyo Magangalyada ayaa hubin doona wax kasta oo aad sheegto. Mulkiilaha kiiska wuxuu u shaqeeyaa sidii qof baaritaan sameeynaya oo kale. Wuxuu akhriyaa warbixino badan oo ku saabsan dalkaaga hooyo.

Milkiilaha kiisku wuxuu wax kaa waydiin karaa gudaha dalkaagi. Tusaale ahaan, haddii aad wax uga sheegtay weerar gaar ah ama taliye, wuxuu ku weydiin doonaa haddii arrintaas ay sax tahay. Magacaaga looma gudbin doono masuuliyiinta ama booliiska jooga dalkaagi hooyo.

Miyaadan rabin in baaritaanadaasi la sameeyo? U sheeg wakiilkaaga iyo Xafiiska Federaalka ee Socdaalka iyo Magangalyada. Fadlan sidoo kale u sheeg sababta.

Waraysi kale?

Xafiiska Federaalka ee Socdaalka iyo Magangalyada hadda wuxuu hayaa diiwaanka waraysiga. Mararka qaarkood mas’uuliyiintu waxay u baahan yihiin inay ogaadaan faahfaahin dheeraad ah. Markaa waxaad heli doontaa martiqaad kale oo waraysi labaad ah. Waraysigani waxa uu muhiim u yahay si la mid ah kii hore. Sharcigu waa isku mid.

Milkiilaha kiiska wuxuu ku weydiin karaa su’aalo aad horey u maqashay. Waxaa laga yaabaa inaad hore uga jawaabtay waraysiyadii hore. Isku diyaari waraysiga si kastaba. Lataliyahaaga sharciyeed ayaa ku caawin doona. Milkiilaha kiisku wuxuu hayaa liis su’aalo ah. Waa inuu weydiiyaa dhammaan su’aalaha. Fadlan mar kale uga jawaab.

Boggii hore :
Warysiga
Shaxda tusmada :
Ulaabo dulmarka
Akhriska sii wad :
ka dib warysiga