Habraaca magangalyada

Hay'adaha iyo tallaabooyinka

Geflüchtete Menschen können in Österreich Aufenthalt bekommen:

• Magangalyo
• Ilaalin dheeraad ah
• Xuquuqda joogitaanka ee dhibanayaasha ka ganacsiga dadka (Waxaad ka heli kartaa macluumaadka ku saabsan ka ganacsiga dadka iyo ka ganacsiga carruurta halkan).
• Xuquuqda joogitaanka/deganaanshaha

Waa ay adagtahay. Waxaad caawimaad ka heli doontaa khubarada. Waydii khubarada.

Xeerka Dublin

  • Habraacaaga magangelyada ma ka dhici doontaa gudaha dalka Awstariya? Qiimeynta waxa loo yaqaanaa habraaca gelitaanka [Zulassungsverfahren] Habraaca gelitaanka. Sharciga qeexaya xeerarkan waxa lagu magacaabaa Xeerka Dublin.
  • Horay ma u tagtay wadan kale oo ka tirsan Midowga Yurub? Markaa waxaa laga yaabaa inaad ku laabato dalkan.

 

MACLUUMAADKA DHALINYARADA KA YAR 18 JIR
  • Sharciga wuxuu dhigayaa in carruur ta iyo dhallinyaradu ay la noolaadaan qoyskooda iyo qaraabadooda. Hooyadaa, aabbahaa, walaashaa, walaalkaa, eeddadaa ama adeerkaa ma ku nool yihiin waddan ka tirsan Midowga Yurub? Ma doonaysaa inaad baxdo oo aad la joogto qofkaas? Fadlan arrintaas u sheeg la-taliyahaaga sharciyeed iyo Xafiiska Federaalka ee Socdaalka iyo Magangalyada (waxaad macluumaadka ku saabsan lataliyahaaga ka heli doontaa inta).
  • Dalkee ayay
    reerkaagu / qaraabadaadu ku nool yihiin? Xafiiska Federaalka ee Socdaalka iyo Magangalyada ayaa wadankan waydiin doona in uu masuul ka yahay habraacaaga magangalyada. Sharciyo kale ayaa khuseeya dadka waaweyn. Dadka da’doodu ka weyn tahay 18 sano waxaa loo tixgeliyaa “dadka waaweyn” (Macluumaadka ku saabsan ogaanshaha da’da) waxaana loola dhaqmaa si ka duwan.

 

Shaxda tusmada
U laabo dulmarka
Akhriska sii wad:
Wareysigii 1aad