تاسو او ستاسو کورنۍ

تاسو به بیا ځل خپله کورنۍ څه ډول پیداکړئ؟

ایا تاسو نه پوهیږئ چې ستاسو والدین یا وروڼه چیرته دي؟ ایا ستاسو کورنۍ نه پوهیږي چې تاسو چیرته یاست؟ د سور صلیب د تعقیب خدمات به په دې برخه له تاسو سره مرسته وکړي.

Fotocredit: Österreichisches Rotes Kreuz

تاسو باید د سور صلیب لپاره یو امر ولیکئ ترڅو ستاسو د کورنۍ یا خپلوانو لټون وکړي. دې امر ته “د تعقیب غوښتنه” هم ویل کیږي. ستاسو استازی او ستاسو د پاملرنې کارکوونکي به له تاسو سره د تعقیب د غوښتنې په لیکلو کې مرسته وکړي. د سور صلیب د تعقیب غوښتنه هیڅ لګښت نه لري.

د سور صلیب اداره به خپلې ټولې هڅې کوي. ستاسو د کورنۍ لټون به ډیر وخت ونیسي، ځکه دا یو ورو بهیر دی. تاسو په خپله هم یو څه کولی شئ: د نورو خلکو څخه پوښتنه وکړئ، له ملګرو څخه پوښتنه وکړئ، د خپل هیواد له خلکو څخه یې په اړه پوښتنه وکړئ.

له بده مرغه، د سور صلیب اداره تل د هغو کسانو په موندلو کې بریالی نه وي چې دوی یې په لټه کې دي. یا یې هم ځواب ښايي غمجن کوونکی وي – په هغه صورت کې چې اړوند شخص مړ یا ناروغ شوی وي.

آیا ستاسو کورنۍ اتریش ته راتللی شي؟

Nur Kinder und Jugendliche können den Antrag auf Familienzusammenführung stellen!

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
ایا تاسو غواړئ چې والدین مو راشي او له تاسو سره یوځای شي؟ تاسو حق لرئ چې له خپلو والدینو سره یوځای ژوند وکړئ. دې ته د “کورنۍ یووالي” ویل کیږي. په دې برخه کې ګڼ شمېر شرایط شتون لري. د بېلګې په توګه: تاسو پناه لرئ یا په اتریش هېواد کې ستاسو فرعي خوندیتوب تمدید شوی دی
INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
د کورنۍ یوځای کیدل پیچلي دي او ډیر وخت نیسي. ترټولو مهمه دا ده چې تاسو یې په اړه د پناه اخیستو څخه درې میاشتې وروسته غوښتنلیک وسپارئ. کله چې تاسو د پناه غوښتنې د پریکړې په اړه ورسره خبرې اترې کوئ نو ستاسو حقوقي مشاور به تاسو ته اړونده غوښتنلیک تشریح کړي.
ستاسو کورنۍ باید د اتریش سفارت ته یو غوښتنلیک وسپاري. مهرباني وکړئ د کورنۍ د بیا یوځای کیدو په اړه د خپل قانوني سرپرست او د اتریش اړوند د سور صلیب له ادارې څخه مشوره وغواړئ، دوی به په دې برخه کې درسره مرسته وکړي.دلته له کورنۍ سره د بیا یوځای کیدو په اړه نور معلومات ترلاسه کولی شئ: