دی BBU دا

دی BBU دا

کله چې تاسو لومړی ځل اتریش ته رارسېږئ، BBU ستاسو د پاملرنې او  استوګنې مسولیت پر غاړه لري. وروسته له هغې به، تاسو په بل ځای کې ژوند کوئ.

د ۱۸ څخه کم عمر لرونکو ځونانو لپاره مالومات
تر څو چې تاسو د BBU په کمپ کې ژوند کوئ او د 18 کلونو څخه کم عمر لرئ، BBU ستاسو د پناه غوښتنې په پروسه کې د حقوقي مشورې مسولیت هم پر غاړه لري.

که تاسو غواړئ بیرته خپل ټاټوبي ته ستانه شئ، BBU تاسو سره په دې برخه کې هم مرسته کوي.

تاسو کولی شئ د BBU په کارکوونکو باور وکړئ، دوی تاسو سره مرسته کوي.

په کمپ کې پاتې کېږئ؟ BBUتاسو به د څومره مودې لپاره د

دا چې تاسو به د BBU په کمپ کې د څومره مودې لپاره پاتې کیږئ، دا ستاسو د پناه غوښتنې د پروسې په څرنګوالي پورې اړه لري. مهمه دا ده چې تاسو پوه شئ چې د پناه غوښتنې د پروسې په اوږدو کې څه پېښېږي – دا مالومات په پوره ځير سره ولولئ.

لومړی به د کډوالۍ او پناه غوښتنې فدرالي اداره دا مالوموي چې ایا ستاسو د پناه غوښتنې د غوښتنلیک په اړه به په اتریش کې پریکړه کېږي او که نه. کیدای شي بل هېواد یې په اړه پرېکړه وکړي، د بیلګې په توګه که تاسو له ۱۸څخه کم عمر لرئ او د خپلې کورنۍ سره هلته ژوند کولی شئ. که د اتریش هېواد ستاسو د پناه غوښتنې د غوښتنلیک مسولیت پر غاړه لري، تاسو به بل داسې کېمپ ته لېږدول کېږئ، چیرې به چې ډیر کارپوه کسان ستاسو د پالنې لپاره شته وي. ځینې ماشومان او تنکي ځوانان د یوې اوږدې مودې لپاره په BBU کې پاتې کیږي.

مهمه نه ده چې تاسو چیرته یاست، د پالنې مسول کسان به تل تاسو ته پاملرنه کوي.

د کمپ د کارکوونکو تر څنګ به، ګڼ شمېر کارپوهان هم شته وي چې تاسو سره مرسته کولی شي. حقوقي مشاورین او د بېرته ستنیدو اړوند مشاورین هم شته دي. ورسره تر څنګ ګڼ شمېر بهرنۍ ادارې هم شتون لري (لا زیات مالومات تاسو دلته موندلی شئ).

نښه BBU د

 

کله چې تاسو دا نښان وګورئ، پوه شئ چې تاسو د BBU په کمپ یا د مشورې مرکز کې یاست. BBU په خپله د اتریش د دولت یوه برخه ده.

یې نه ترسره کوي BBU هغه څه چې

BBU ستاسو د پناه غوښتنې د غوښتنلیک یا په بل اروپايي هېواد کې ستاسو کورنۍ ته د سفر کولو د غوښتنلیک په اړه پرېکړه نه کوي. دا د (BFA) Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl [د کډوالۍ او پناه غوښتنې فدرالي ادارې] دنده ده. تاسو حق لرئ چې د کډوالۍ او پناه غوښتنې د فدرالي ادارې د پریکړې په اړه رسمي شکایت وکړئ. وروسته له هغې به فدرال اداري محکمه Bundesverwaltungsgericht ستاسو د غوښتنلیک په اړه له سره پریکړه کوي: د پناه غوښتنې پروسه.

BBU په دې اړه پرېکړه نه کوي چې تاسو کله باید بل اروپايي هیواد یا فدرالي ایالت ته ولېږل شئ. دا پرېکړه هم د کډوالۍ او پناه غوښتنې فدرالي اداره کوي.

که تاسو کومه پوښتنه یا ستونزه لرئ او اړونده کاري ډله له تاسو سره مرسته نه کوي، موږ ته یې په اړه ووایاست. تاسو کولی شئ د کاري ډلې بل غړي ته مراجعه وکړئ، یا Infopoint ته ورشئ د خپل شکایت یا نظر په اړه فورمه ډکه کړئ او یا هم دې پتې ته بریښنالیک ولیکئ:
feedback.grundversorgung@bbu.gv.at یا
ombudsstelle.rechtsberatung@bbu.gv.at

مخکینۍ پاڼه
!سلام! ښه ورځ
د موضوعاتو لړۍ
بېرته مخپاڼې ته
:وړاندې ولولئ
اتریش ته رارسېدل