له اړونده مرکو وروسته

له اړونده مرکو وروسته

نورې مرکې پای ته رسیږي. د کډوالۍ او پناه غوښتنې فدرالي دفتر باید همدا اوس کار وکړي. مهرباني وکړئ صبر ولرئ. مخکې له دې تاسو د خپل غوښتنلیک په اړه پرېکړه ترلاسه کړئ دا به څو اوونۍ یا میاشتې وخت ونیسي. انتظار د زیاترو ماشومانو او لویانو لپاره یو ستونزمن وخت دی.

په دې موده کې کوم کارونه کولی شئ؟

• کولی شئ خپل د پاملرنې له کارکوونکو سره خبرې وکړئ. ملګري پیدا کړئ.
خلکو ته ووایاست چې تاسو څه ډول یو شخص یاست.
• هغه کارونه وکړئ چې خوند ترې اخلئ.
• له وخت څخه ګټه پورته کړئ او یو نوي څه زده کړئ،
د بېلګې په توګه آلماني ژبه زده کړئ.
• ښوونځي ته لاړ شئ. یو ډول کارزده کړه پیداکړئ.

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA)

د کډوالۍ او پناه غوښتنې فدرالي دفتر باید د ګڼ شمېر قوانینو سره سم اقدامات وکړي. تر ټولو مهم قانون یې”د جینوا د کډوالو کنوانسیون” دی. دغه قانون څرګندوي چې کومو کسانو ته باید پناه ورکړل شي. د دې له مخې هغو کسانو ته پناه ورکول کیږي چې په خپل هیواد کې تر ګواښ لاندې وي او هلته خوندي نه وي.

 • • د بېلګې په توګه: هغه ماشومان او تنکي ځوانان چې د خپل دین له امله له لویو ستونزو سره مخ وي.
  • د بېلګې په توګه: هلکان چې باید په وسله والو جګړو کې برخه واخلي.
  • د بېلګې په توګه: نجونې باید په زوره واده وکړي.
  • د بېلګې په توګه: نجونې دې ته اړ ایستل کیږي چې د ښځو سنت ګیري ترسره کړي.

د کډوالۍ او پناه غوښتنې فدرالي دفتر پریکړه ستاسو استازي ته د پوسته خانې له لارې لیږل کیږي. که پریکړه مثبت یا منفي هم وي. ستاسو استازی به تاسو ته اړونده پریکړه تشریح کړي.

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
 • که په ريښتیا هم غواړئ پوه شئ چې “د جینوا د ګډوالو کنوانسیون” په دې اړه څه وايي؟ نو په اړه یې له خپل استازي څخه پوښتنه وکړئ.
 • Dein Vertreter erklärt dir auch den Bescheid.

ایا تاسو مثبته پریکړه ترلاسه کړې ده؟

ځینې ماشومان او تنکي ځوانان وايي چې “großes Asyl” [لویه پناه] یا “پاسپورت ترلاسه کول” دي. اتریش تاسو ته پناه درکوي.

د پناه معنا داده چې:

• تاسو په اتریش کې د پاتې کیدو اجازه لرئ.
• تاسو ته په اتریش کې د 3 کلونو لپاره د اوسیدو حق درکول کیږي. 3 کاله وروسته: ایا تاسو لاهم په خپل هیواد کې تر ګواښ لاندې یاست؟ که داسې وي نو بیا به تاسو ته د استوګنې اوږدمهاله حق درکول کیږي.
• تاسو د کار کولو اجازه هم لرئ.
• که تاسو له 18 کلونو څخه کم عمر لرئ، نو کولی شئ خپل والدین له ځانه سره راولئ (په دې اړه نور معلومات په 30 مه پاڼه کې پیداکولی شئ).
• تاسو هغه پاسپورت هم ترلاسه کولی شئ چې د “Konventionspass” یا “کډوالو د سفر د سند” په نوم یادیږي. تاسو کولی شئ د دې پاسپورت له لارې سفر هم وکړئ.

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN

فرعي خوندیتوب

ځینې ماشومان او تنکي ځوانان د “لږې پناه”، “ویزې” یا “8 مې فقرې” یادونه کوي.
فرعي خوندیتوب هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په خپل هیواد کې خوندي نه وي.
د بېلګې په توګه: په هیواد کې د کورنۍ جګړې او مړینې له ګواښ سره مخ وي.
د بېلګې په توګه: ماشومان او تنکي ځوانان چې جدي ناروغي لري، خو نه شي کولی په خپل هیواد کې درملنه ترلاسه کړي.

فرعي خوندیتوب په دې معنا دی چې:

تاسو په اتریش کې د اوسیدو حق لرئ. دا یواځې د 1 کال لپاره اعتبار لري. دغه موده تمدید کېدلی هم شي. ستاسو حقوقي استازی باید اړونده غوښتنلیک چمتو کړي. مهرباني وکړئ په اړه یې له خپل استازی وپوښتئ. که تاسو مخکې له مخکې 18 کلن یاست، نو باید په خپله غوښتنلیک چمتو کړئ . تاسو باید مخکې له دې چې ستاسو د استوګنې حق پای ته ورسیږي غوښتنلیک وسپارئ. بیا به تاسو ته د 2 کلونو لپاره د اوسیدو حق درکول کیږي.
• تاسو د کار کولو اجازه هم لرئ.
• آیا ستاسو د اوسیدو حق له 3 کلونو وروسته تمدید شوی دی؟ که تاسو له 18 کلونو څخه کم عمر لرئ، نو کولی شئ خپل والدین له ځانه سره راولئ (په دې اړه نور معلومات په 30 مه پاڼه کې پیداکولی شئ).
• تاسو یو پاسپورت هم ترلاسه کولی شئ چې د “Fremdenpass” [د متحدینو د پاسپورت] په نوم یادیږي. تاسو کولی شئ د دې پاسپورت له لارې سفر هم وکړئ.

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
 • Dein Vertreter muss den Antrag stellen. Bitte frag rechtzeitig deinen Vertreter.
 • Dein Aufenthaltsrecht ist nach 3 Jahren verlängert worden? Du bist unter 18 Jahre alt, dann kannst du deine Eltern holen (mehr Informationen dazu hier).

ایا تاسو "پناه" غواړئ؟

مهرباني وکړئ په اړه یې له خپل استازي سره خبرې وکړئ. ستاسو استازی کولی شي له تاسو سره اړونده فدرالي ادارې ته د شکایت په وړاندې کولو کې مرسته وکړي محکمې ته. تاسو یواځې 4 اوونۍ وخت لرئ د خپل یوه شکایت د سپارلو لپاره. تاسو به بیا هم په دې وخت کې فرعي خوندیتوب ولرئ.