اسکان در جریان پروسیجر پناهندگی

غرفهٔ معلومات

کجا زندگی می‎​کنید؟ آیا شما در ترایزکیرشن یا در کمپ BBU دیگری هستید؟ می‎​توانید معلومات را از «غرفهٔ معلومات» بدست آورید. همچنان می‎​توانید نقشه کمپ و ناحیه اطراف را در آنجا پیدا نمایید. این به شما نشان می‎​دهد با کارت سبز خود اجازه دارید تا چقدر مسافت دور شوید.
آیا سوال خاصی دارید؟ در غرفهٔ معلومات می‎​توانید راه‎​های ارتباطی سازمان‎​هایی را نیز پیدا نمایید که می‎​توانند به شما کمک کنند (معلومات و راه‎​های ارتباطی مراکز مشاوره نیز در صفحات 32 و 33 هستند).

(Informationen und Kontakte zu Beratungsstellen auch hier: Adressen und Organisationen).

در ترایزکیرشن، ورودی غرفهٔ معلومات به این شکل است:

لباس

آیا به جاکت گرم یا کفش ضرورت دارید؟ در قسمت توزیع لباس به شما لباس داده می‎​شود.
شما هر سال به ارزش 150 یورو لباس دریافت می‎​کنید. حتی اگر مشخص نباشد که به شما پناهندگی داده می‎​شود یا آیا می‎​خواهید در اتریش بمانید یا خیر، شما به مدت چند هفته یا ماه اینجا زندگی خواهید کرد.

پس متوجه لباس خود باشید – اگر در جریان انتقال آن را گم یا فراموش کنید، ممکن است به سختی بتوانید یک لباس جدید بگیرید.

غذا

BBU وعده‎​های غذایی ثابتی دارد. برای اطلاع از زمان وعده‎​های غذایی خود به غرفهٔ معلومات مراجعه نمایید.
اگر به دلیل حضور در یک دوره، مراجعه به داکتر یا رفتن به مصاحبه نمی‎​توانید به وعده غذایی برسید، از قبل به کارمندان اعلان کنید: برای شما غذای بسته بندی شده یک‎​طرف گذاشته خواهد شد.

در BBU، گوشت خوک در هیچ وعده غذایی داده نمی‎​شود. این غذا را دوست ندارید؟ کمک‎​رسانان را در جریان قرار دهید!

خواب

شما مجبور هستید در کمپ خواب شوید. کمک‎​رسانان حضور تمام اشخاص را در آنجا بررسی می‎​کنند. اگر احساس می‎​کنید در اتاق خود راحت نیستید، با کمک‎​رسان خود صحبت کنید.
اگر به موقع نمی‎​توانید به کمپ برگردید، نباید در سر سرک ها خواب کنید. این کار خطرناک است.

بصورت آنلاین یا در صفحه 35 بررسی کنید ببینید آیا در نزدیکی شما پناهگاه اضطراری نوجوانان وجود دارد. آنها رایگان هستند. حتی مجبور نیستید اسم خود را بگویید. روز بعد مستقیم به کمپ برگردید.
لطفا تنهایی به سفر خود ادامه ندهید، حتی اگر انتظار طولانی باشد. این کار خطرناک است. با کمک‎​رسان یا مشاور حقوقی خود صحبت کنید.

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
Bitte schlafe nicht auf der Straße! Such im Internet oder schau hier nach, ob eine Jugendnotschlafstelle in deiner Nähe ist. Es kostet nichts. Du musst auch deinen Namen nicht sagen. Geh am nächsten Tag gleich ins Camp zurück.

Bitte reise NICHT alleine weiter, auch wenn das Warten lange dauert. Es ist gefährlich. Sprich mit deinem Betreuer oder deinem Rechtsberater.

REMU – کار داوطلبانه (با حقوق)

اگر علاقمند باشید، می‎​توانید در کمپ کار کنید و پول به دست آورید. بطورمثال، می‎​توانید به پاک نگه داشتن کمپ کمک کنید یا در باغ کار کنید. برای هر ساعت کار 1.60 یورو دریافت می‎​کنید. این کار داوطلبانه است، یعنی اگر دوست داشته باشید می‎​توانید آن را انجام دهید، اما مجبور به انجام آن نیستید. اگر می‎​خواهید به عنوان REMU (داوطلب با حقوق) کار کنید به کمک‎​رسانان خود در کمپ درخواست دهید!

انتقال

بعد از یک دوره زمانی، مکان جدیدی برای زندگی در اختیار شما قرار داده خواهد شد.
ممکن است به قسمت دیگری از اتریش یا به ایالت فدرال دیگری منتقل شوید. در دسترس قرار گرفتن یک مکان ممکن است کمی وقت بگیرد. لطفا کوشش کنید صبور باشید. ما می‎​دانیم که سخت است.

شاید به کمپ BBU دیگری منتقل شوید – قبل از انتقال به شما اطلاع داده خواهد شد. در کمپ BBU جدید نیز، کمک‎​رسانان دارای جلیقه‎​های زرد رنگ، یک روانشناس و یک داکتر وجود دارند.
کمپ‎​های بدون BBU نیز کمک‎​رسانانی دارند که به شما کمک خواهند کرد. کارشناسان دیگری نیز وجود دارند که به شما کمک خواهند کرد.

آیا در کمپ مشکلی دارید؟
آیا در کمپ خود احساس ناراحتی می‎​کنید؟ آیا با شما بطور نامناسب رفتار می‎​شود؟ آیا کدام موضوعی وجود دارد که ضرورت باشد عاجل آن را به کسی بگویید؟
به کمک‎​رسانان بگویید یا به مراکز مشاوره مراجعه نمایید (همچنان می‎​توانید معلومات و راه‎​های ارتباطی مراکز مشاوره خارجی را در صفحه 34 پیدا نمایید). (Informationen und Kontakte zu externen Beratungsstellen findest du auch hier: Adressen und Organisationen).