کارشناسان شما و کمک

کی چه کسی است؟

کی چه کسی است؟ - کارشناسان شما و کمک

شما از کارشناسان کمک می‎​گیرید.

چه کسانی در کمپ هستند؟

اشخاص متعددی با مشاغل مختلف در کمپ کار می‎​کنند.

مدیر: مدیر را اغلب «رئیس» [سرپرست] می‎​نامند. اگر به کمک ضرورت داشتید می‎​توانید همیشه به او مراجعه نمایید.

پشتیبانی: کمک‎​رسانان برای شما و کمک به شما آنجا حضور دارند. آنها فعالیت‎​هایی مثل دوره‎​های لسان جرمنی، ورزش‎​ها و بازی‎​ها را فراهم می‎​کنند. آیا احساس کسالت دارید؟ آیا سوال دارید یا به کمک ضرورت دارید؟ کمک‎​رسانان به شما کمک خواهند کرد. کمک‎​رسانان یک جلیقه زرد رنگ می‎​پوشند.

تمام مسئولیت شما به عهده کمک‎​رسانان است. یک نفر رابط اصلی شما خواهد بود و از شما بطور خاص مراقبت می‎​کند. عکس رابط شما به روی دروازه اتاق‎​تان آویزان می‎​شود.

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
Ein Betreuer wird dein Bezugsbetreuer und sich sehr stark um dich kümmern. Ein Foto des Bezugsbetreuers hängt an deiner Zimmertür.

داکتر: داکتر شما را معاینه خواهد کرد. او می‎​داند آیا صحتمند هستید یا خیر. داکتر شش‎​های شما را بررسی خواهد کرد. اگر مریض باشید، به شما دوا خواهد داد. اگر بخواهید می‎​توانید واکسن هم شوید. آیا درد دارید؟ آیا احساس کسالت دارید؟ لطفا احساس خود را به داکتر بگویید.

روانشناس: یک روانشناس نیز با شما صحبت می‎​کند. آیا صحت‎​تان خوب نیست، آیا از چیزی می‎​ترسید یا آیا می‎​خواهید در مورد زندگی خود صحبت کنید؟ بگذارید روانشناس بداند. او خوشحال خواهد شد به گپ‎​های شما گوش دهد.

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
شما می‎​توانید هر سوالی که می‎​خواهید را از کارشناسان بپرسید. آنها به شما جواب خواهند داد. آنها برای شما وقت دارند. بهترین راه تماس با کارشناسا‎​ن خود را همیشه بپرسید. نمبر تلیفون آنها را بخواهید. با کارشناسان به تماس شوید.
«یک کارشناس حقوقی» به شما زمانی که در یک کمپ BBU اقامت دارید کمک خواهد کرد. او رایگان برای شما کار می‎​کند. او از شروع پروسیجر پناهندگی شما، تا زمانی که کارت سفید خود را بگیرید و تا زمانی که در یک کمپ BBU اقامت داشته باشید از شما حمایت می‎​کند. او اطمینان حاصل می‎​کند که حقوق شما در جریان پروسیجر پناهندگی پایمال نمی‎​شوند. بپرسید مشاورین حقوقی در کمپ شما کجا کار می‎​کنند. بپرسید: چی وقت (چه روزی) مشاورین حقوقی کار می‎​کنند؟
بسیاری از اطفال و نوجوانان به مشاور حقوقی و نماینده خود به عنوان «حقوقدان» [Anwalt] یا «وکیل» خود مراجعه می‎​کنند.
بعد از انتقال شما (در صفحه 14 و 16 معلومات بیشتری بخوانید)، چیزی معروف به
“Obsorgeberechtigter” [سرپرست] برای شما تعیین خواهد شد. این کارشناس به گپ‎​های شما گوش می‎​دهد. در قسمت وضعیت زندگی‎​تان، رفتن به مکتب، کارآموزی‎​تان، در صورت ضرورت به رفتن به شفاخانه به شما کمک می‎​کند. همچنان او «نماینده قانونی» شماست، یعنی او اسناد مهم را به جای شما امضا می‎​کند.
رفاه اطفال و نوجوانان در صورتی که ضرورت داشته باشید با کسی در مورد شرایط زندگی‎​تان صحبت کنید به شما کمک می‎​کند. اداره حمایت از اطفال و نوجوانان کوشش می‎​کند از حقوق اطفال دفاع کند. اگر می‎​خواهید با آنها صحبت کنید، با یک کمک‎​رسان اجتماعی به تماس شوید. آنها یک نوبت از رفاه اطفال و نوجوانان برای شما خواهند گرفت.

غیره کارشناسان نیز می‎​توانند به شما کمک کنند (معلومات و راه‎​های ارتباطی را در صفحه 34 پیدا خواهید کرد). (Informationen und Kontakte findest du hier).