!سلام! روز بخیر

!سلام! روز بخیر

شما در اتریش هستید. امیدواریم به خوبی و سلامتی رسیده باشید.

این معلومات پروسیجر پناهندگی تان را توضیح میدهد.
ای معلومات حقوق و وظایفتان را برای شما تشریح میدهد.

درباره پروسیجر پناهندگی خود را خوب مطلع بسازید. شما باید بفهمید که این پروسیجر چه قسم کار میکند.

ما این معلومات را برای شما جمع آوری کرده ایم. ما یک تیم از کارشناسان و اشخاص جوان در پروسه پناهندگی هستیم. ما همراه یکدیگر این معلومات را آماده و نوشته کرده ایم.

اتریش

اتریش یک کشور در اروپا است. اتریش یکی از اعضای اتحادیه اروپا میباشد. اتحادیه اروپا شامل 28 کشور به طور مثال جرمنی ، فرانسه ، هنگری و یونان میباشد. پایتخت کشور اتریش شهر وین میباشد.

در اتریش از اطفال و نوجوان ها محافظت میشود.

پلیس از شما در اتریش محافظت میکند.  شما در امنیت هستید.

شما ترس دارید؟ کسی شما را تهدید میکند؟ لطفا با پلیس در موردش صحبت کنید.

آیا مشکلی دارید؟ کدام سوالی دارید؟

شما معلومات بیشتری نیاز دارید؟ در پروسه پناهندگی خود تان چیزی هست که نمیفهمید؟ آیا در پروسه پناهندگی شما بعضی موضوعات طوری دیگری است  نسبت به چیزی که اینجا تشریح شده است؟ احتمالش است . .لطفا با کسی صحبت کنید که بهش اعتماد دارید. به طور مثال با یک کارمند ب ب او درداخل کمپ خودتان یا با شخصی از ارگان های کمک کننده

. معلومات درباره مشاوره حقوقی را می توانید در لینک زیر پیدا کنید.

معلومات برای نوجوانان زیر سن 18
اگر شما زیر سن 18 سال هستید می توانید به یک مشاور حقوقی ب ب او مراجعه کید

ارگان های کمک دهنده به کمک و مشاوره میدهند.

آدرس ها را می توانید اینجا پیدا کنید: آدرس ها و ارگان ها

فهرست مطالب
برگشت به فهرست
به خواندن ادامه دهید
این ب ب او است