این ب ب او است

این ب ب او است

مدت زمان کوتاه بعد از ورود شما به اتریش دفتر ب ب او مسولیت مراقبت و مکان زندگی شما را برعهده دارد. بعداها شما به جای دیگری زندگی میکنید.

معلومات برای نوجوان های زیر سن 18 سال
 دفتر ب ب او مسولیت مشاوره حقوقی در پروسه پناهدگی شما در تا زمانی که شما در کمپ ب ب او زندگی میکنید و زیر 18 سال هستید بر عهده میگیرد

اگر شما خواسته باشید دوباره به وطن خود برگردید ب ب او می توانید به شما همچنان کمک کند

شما می توانید به کارمندان ب ب او اعتماد کنید انها به شما کمک خواهند کرد

چه مدت شما در کمپ ب ب او می مانید ؟

مدت زمان اقامت شما در ب ب او به پروسه پناهندگی شما بستگی دارد. آنچه که اهمیت دارد این است که اتفاقاتی که در جریان پروسه پناهندگی رخ میدهد را متوجه شوید این معلومات را دقیق مطالعه کنید.

در ابتدا، اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی بررسی خواهد کرد که آیا درخواست پناهندگی شما باید در اتریش تصمیم‎​گیری شود یا خیر. شاید کشور دیگری باید در این مورد تصمیم‎​گیری کند، بطور مثال اگر زیر 18 ساله باشید و بتوانید با فامیل خود در آنجا زندگی کنید. اگر اتریش مسئول تصمیم‎​گیری در مورد درخواست پناهندگی شما باشد، به کمپ دیگری منتقل خواهید شد، که در آنجا کارشناسان بیشتری برای مراقبت از شما وجود دارند. بعضی از اطفال و نوجوانان در BBU مدت زمان بیشتری می‎​مانند.

مهم نیست کجا هستید، شما همیشه تحت مراقبت کمک‎​رسانان قرار خواهید داشت.

ضمن کارمندان کمپ، تعداد زیادی کارشناس وجود دارند که می‎​توانند به شما کمک کنند. برای کسانی که می‎​خواهند به وطن خود برگردند مشاورین حقوقی و مشاورین بازگشت وجود دارند. همچنان تعداد زیادی سازمان‎​های خارجی وجود دارند (معلومات در صفحات 32 – 34 ارائه شدند). (Mehr Informationen findest du hier)

Das BBU Logo

 

وقتی این لوگو را می‎​بینید، شما در کمپ یا در مرکز مشاوره BBU هستید. BBU قسمتی از دولت اتریش است.

 

کدام کارها را BBU انجام نمی‎​دهد

BBU در مورد درخواست پناهندگی شما یا در مورد درخواست سفر برای رفتن نزد فامیل خود در یک کشور دیگر EU تصمیم‎​گیری نمی‎​کند. این کار وظیفه Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl [اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی] است. شما حق دارید در مورد تصمیم اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی شکایت کنید. بعداً محکمه، Bundesverwaltungsgericht [محکمه اداری فدرال] تصمیم‎​گیری می‎​کند. در صفحه 13 معلومات مربوط به پروسیجر پناهندگی خود را پیدا خواهید کرد.

Informationen zu deinem Asylverfahren findest du hier: Das Asylverfahren.

BBU در مورد زمان دریافت انتقال به یک کشور دیگر EU یا دولت فدرال تصمیم‎​گیری نمی‎​کند. اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی در این مورد نیز تصمیم می‎​گیرد.

اگر سوال یا مشکلی دارید و کارمندان به شما کمکی نمی‎​کنند، به ما بگویید. شما می‎​توانید به کارمندان دیگری یا به غرفهٔ معلومات مراجعه نمایید، یک فورمه فیدبک پر کنید یا یک ایمیل برای این آدرس بنویسید:
feedback.grundversorgung@bbu.gv.at یا
ombudsstelle.rechtsberatung@bbu.gv.at

فهرست مطالب
Zurück zur Übersicht
به خواندن ادامه دهید
ورود به اتریش