مصاحبه‎​ها بعد از ورود شما

مسیر سفر و سن

قبل از شروع مصاحبه شما، پولیس از شما عکس می‎​گیرد و اثر تمام 10 انگشت را می‎​گیرد. نترسید.

اثر انگشت‎​ها در کمپیوتر ذخیر می‎​شوند. یک شخص می‎​تواند اسم خود را تغییر دهد، اما اثر انگشت هر شخص همیشه یکسان است. تمام ادارات پولیس اروپا با یکدیگر همکاری می‎​کنند. آنها اثر انگشت‎​هایی که در کمپیوتر دخیره شدند را مقایسه می‎​کنند. پولیس عاجل متوجه می‎​شود آیا یک شخص در کشور دیگری بوده است. پروسیجر دویلین آغاز می‎​شود (صفحه 12 را ملاحظه کنید).

تمام اسناد/اوراق را به پولیس نشان دهید. بطورمثال: پاسپورت، مکتوبات طبی، سوانح مکتب، عکس. پولیس به این معلومات ضرورت دارد. پولیس می‎​تواند اسناد و اوراق شما را بررسی کند.

پولیس تعداد سوالاتی را از شما می‎​پرسد، بطورمثال در مورد موضوعاتی مثل:

• وطن/کشور شما
• فامیل/اقارب
• تاریخ تولد/ سن
• مسیر/سفر/کشورها

تا جایی که می‎​توانید به تمامی سوالات جواب دهید. آیا جوابی هست که آن را ندانید؟ بگویید «نمی‎​دانم». صرفاً چیزهایی که مطمئن هستید را بگویید. مشکلی ندارد. لطفا حقیقت را بگویید.
در پایان مصاحبه با پولیس، صورت جلسه/ رونوشت بلند خوانده می‎​شوند (معلومات در مورد اظهارات ثبت شده در صفحه 16). ترجمان شفاهی دقیقا آنها را برای شما بازگو می‎​کند. با دقت گوش دهید.

آیا همه موارد در نوشته‎​های صورت جلسه قسمی که گفتید هستند؟ تنها اگر از درستی آنها مطمئن هستید امضا کنید. بعدا بیشتر با شما مصاحبه خواهد شد. تمام مصاحبه‎​های شما مقایسه خواهند شد.
شما می‎​توانید یک کاپی از صورت جلسه را داشته باشید. برای دریافت کاپی صورت جلسه درخواست دهید.

پولیس در اتریش

© BMI Gerd Pachauer

در اتریش، پولیس وظایف مختلفی دارد. آیا شما برای پناهندگی درخواست داده‎​اید؟ پولیس نام شما را یادداشت خواهد کرد، در مورد مسیر سفرتان سوالاتی را می‎​پرسد و اثر انگشت‎​های شما را می‎​گیرد. یک سازمان دیگری – اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی – در مورد درخواست شما تصمیم‎​گیری خواهد کرد. اما آنها می‎​دانند چه چیزهایی به پولیس گفته‎​اید.پولیس با جرائم نیز سروکار دارد.

Bild: © BMI Gerd Pachauer

اگر کسی کار بدی را با شما انجام می‎​دهد – شما را می‎​زند، از شما دزدی می‎​کند، شما را تهدید می‎​کند، شما را مجبور به کار کردن می‎​کند – لطفا به پولیس مراجعه نمایید. آنها به شما کمک خواهند کرد. با کمک‎​رسان خود یا، بعد از انتقال خود، با سرپرست خود صحبت کنید (در صفحه 8 و 20 معلومات بیشتری پیدا خواهید کرد).

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
  • Wenn Du unter 18 Jahre alt bist sprich bitte auch mit deinem Bezugsbetreuer oder nach deinem Transfer mit dem Obsorgeberechtigten.
  • قاچاق طفل چیست؟
    اطفال و نوجوانانی که مجبور هستند کار، گدایی، دزدی یا تن فروشی کنند. قاچاق طفل منع است. اطفال و نوجوانان تحت حمایت قانون قرار دارند. اگر شما را مجبور کرده‎​اند برای کسی کار کنید لطفا این موضوع را اعلان کنید. پولیس به اطفال و نوجوانان کمک می‎​کند.

Wichtige Informationen

گرفتن پول

پولیس می‎​تواند بررسی کند که زمانی که به اتریش آمدید چقدر پول با خودتان داشتید. اگر بیشتر از 120 یورو داشته باشید، پولیس می‎​تواند باقی‎​مانده آن را از شما بگیرد، آنها صرفاً اجازه دارند حداکثر 840 یورو از شما بگیرند. برای هر روزی که در کمپ سپری می‎​کنید 17 یورو کسر می‎​شود. وقتی به اقامتگاه جدیدی منتقل شوید، هر مقدار پولی که باقی مانده باشد را به شما دوباره تسلیم می‎​کنند. اگر در مورد این موضوع سوالی دارید، با مشاور حقوقی خود به تماس شوید.

گرفتن تلیفون‎​های همراه

همچنان پولیس برای بررسی اینکه شما چه کسی هستید و چی‎​قسم به اتریش آمدید می‎​تواند تلیفون همراه‎​تان را از شما بگیرد. پولیس تنها در صورتی اجازه چنین کاری را دارد که شما سند دیگری برای جواب دادن به این سوالات نداشته باشید. همچنان در اولین فرصت اینکه کارشان با تلیفون همراه شما تمام شد باید آن را به شما برگردانند. اگر در مورد این موضوع سوالی دارید، به مشاور حقوقی خود مراجعه نمایید.

آیا حتمی است به لسان جرمنی صحبت کنم؟

شما می‎​توانید به لسان خودتان صحبت کنید. در هر مصاحبه یک ترجمان شفاهی حضور دارد. ترجمانان شفاهی به لسان شما و جرمنی صحبت می‎​کنند. هر چیزی که شما که به لسان خود بگویید را آنها دقیقا به جرمنی تکرار می‎​کنند. هر چیزی که مسئول دوسیه/ مصاحبه‎​کننده می‎​پرسد را دقیقا برای شما بازگو می‎​کنند.
ترجمانان شفاهی واسطه‎​های زبان هستند، نه قاضی. ترجمانان شفاهی اجازه ندارد نظرات خود را بیان کنند. ترجمانان شفاهی باید بی‎​طرف باشند. ترجمانان شفاهی اجازه ندارند هیچ معلوماتی را به اشتراک بگذارند. آیا گپ‎​های ترجمان شفاهی را متوجه نمی‎​شوید؟ آیا فکر می‎​کنید به درستی ترجمه نمی‎​کند؟ آیا ترجمان شفاهی شما را می‎​ترساند؟ لطفا عاجل این موضوع را اعلان کنید. برای شما پیامدهای منفی نخواهد داشت.

آیا پروسیجر پناهندگی شما در اتریش طی مراحل خواهد شد؟

ارزیابی که تعیین می‎​کند آیا پروسیجر پناهندگی شما در اتریش است Zulassungsverfahren [پروسیجر پذیرش] نامیده می‎​شود. قانونی که این ضوابط را تعیین می‎​کند مقررات دوبلین نام دارد.

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
  •  قانون می‎​گوید که اطفال و نوجوانان باید همراه فامیل یا اقارب خود زندگی کنند. آیا مادر، پدر، خواهر، برادر، عمه (خاله) یا کاکا (ماما)ی شما در یکی از کشورهای EU زندگی می‎​کند؟ آیا می‎​خواهید نزد این شخص بروید و با او بمانید؟ لطفا به مشاور حقوقی خود یا اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی بگویید.
  • لطفا تنهایی به سفر خود ادامه ندهید، حتی اگر انتظار طولانی باشد. این کار خطرناک است.

بعضی اوقات، در جریان پروسیجر پناهندگی، یک قرار ملاقات برای مصاحبه با اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی برای شما تعیین می‎​شود.

مشاور حقوقی شما در جریان مصاحبه آنجا حضور خواهد داشت. آیا چیزی برای نوشیدن می‎​خواهید؟ آیا ضرورت به استراحت دارید؟ لطفا این موارد را اعلان کنید. آیا مریض هستید؟ لطفا این موارد را اعلان کنید.

• وزارت فدرال ممکن است از شما دوباره در مورد مسیر سفرتان یا سن شما، یا فامیل‎​تان سوال کند.

• اگر قبلا در کشور دیگری تحت حفاظت قرار داشته‎​اید، اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی بررسی خواهد کرد که آیا می‎​توانید به آنجا برگردید. اگر این کار را دوست ندارید، لطفا دقیقا دلیلش را به آنها توضیح دهید.

اتحادیه اروپا (EU) چیست؟

اتحادیه اروپا یک گروپ از 27 کشور در اروپا است. اتحادیه اروپا را نیز بطور اختصاری EU می‎​نامند. این کشورها پذیرفته‎​اند که آنها می‎​خواهند با یکدیگری همکاری کنند و به یکدیگر کمک کنند.