آیا کارت سفید دارید؟ حالا چه می‎​شود؟

آیا کارت سفید دارید؟

حالا چه می‎​شود؟

به شما یک کارت سفید داده می‎​شود. کارت سفید یعنی پروسیجر پناهندگی شما در اتریش خواهد بود. شما BBU را ترک خواهید کرد. همچنان یک مکان جدید برای زندگی به شما داده خواهد شد. ممکن است به قسمت دیگری از اتریش یا به ایالت فدرال دیگری منتقل شوید. کمک‎​رسان شما خبر ندارد به کجا خواهید رفت. او خوشحال خواهد شد به سوالات شما در مورد اقامتگاه‎​های مختلف موجود جواب دهد

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
  • اگر اقاربی دارید و می‎​خواهید نزدیک آنها زندگی کنید، لطفا این موضوع را اعلان کنید.

در دسترس قرار گرفتن یک مکان ممکن است کمی وقت بگیرد. لطفا تا زمان انتقال خود صبور باشید. اگر انتظار برای شما سخت است با کمک‎​رسان خود یا روانشناس صحبت کنید.

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
  •  آیا بدون والدین خود در اتریش هستید؟ ما مطمئن هستیم شما بسیار دلتنگ آنها هستید. بعد از انتقال خود، یک چیزی معروف به «سرپرست» برای شما تعیین خواهد شد. این کارشناس به گپ‎​های شما گوش می‎​دهد. در قسمت وضعیت زندگی‎​تان، رفتن به مکتب، کارآموزی‎​تان، در صورت ضرورت به رفتن به شفاخانه به شما کمک می‎​کند. همچنان او «نماینده قانونی» شماست، یعنی او اسناد مهم را به جای شما امضا می‎​کند. اگر بخواهید، او با والدین شما نیز صحبت خواهد کرد.

حقوق اطفال

اطفال از حقوقی برخوردار هستند. در اتریش، لت و کوب نمودن اطفال مجاز نیست. نباید با آنها بدرفتاری شود. اشخاص بالغ باید به گپ‎​های آنها گوش دهند. از گفتن نظرات خود نترسید.

هیچ کسی اجازه ندارد شما را مجبور به کار کردن کند. شما اجازه دارید به مکتب بروید و تحصیل کنید. اگر چیزی را متوجه نمی‎​شوید بگویید. اشخاص بالغ باید آن را برای شما توضیح دهند تا متوجه شوید.

شاید دوست نداشته باشید دیگر طفل باشید. اما باز هم نمی‎​توانید به تنهایی در مورد هر چیزی تصمیم‎​گیری کنید.

تا وقتی 18 ساله شوید از این زمان برای یادگیری استفاده کنید. لسان جرمنی یاد بگیرید. با کارشناسانی که اینجا در خدمت شما هستند صحبت کنید. آنها به شما کمک خواهند کرد در مورد کارهایی که دوست دارید انجام دهید فکر کنید. آنها در مورد امکاناتی که در اتریش دارید به شما توضیح خواهند داد.