حالا چه می‎​شود در پروسیجر پناهندگی؟

حالا چه می‎​شود در پروسیجر پناهندگی؟

بعد از گذشت چند هفته، شما با اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی مصاحبه خواهید داشت.
در جریان پروسیجر پناهندگی، مراجع ذیصلاح می‎​خواهند بدانند چرا شما نمی‎​توانید به کشور خود برگردید. سرپرست شما معمولا از کارشناس دیگری درخواست می‎​کند که در پروسیجر پناهندگی نماینده شما باشد؛ بعضی اوقات خود او نماینده شما خواهد بود. مشاور حقوقی‎​تان هر چیزی که می‎​شود را به شما خواهد گفت! خود را برای مصاحبه آماده کنید. مشاور حقوقی‎​تان به شما کمک خواهد کرد.
مصاحبه‎​کننده/ مسئول دوسیه قبلا همه اسناد شما را مطالعه کرده است. حالا مسئول دوسیه می‎​خواهد دقیقا بداند چرا وطن خود را ترک کرده و چرا نمی‎​توانید به آنجا برگردید. او سوالات زیادی از شما خواهد پرسید. به سوالات جواب دهید و همه چیز را به او بگویید، حتی اگر قبلا آنها را در مصاحبه قبلی گفته‎​اید. اگر این کار برایتان سخت است، لطفا آن را اعلان کنید.
بعداً او در مورد دریافت پناهندگی شما در اتریش تصمیم خواهد گرفت.

آیا دوست دارید صرفاً ذریعه یک خانم مصاحبه شوید؟ آیا دوست دارید صرفاً ذریعه یک آقا مصاحبه شوید؟ لطفا این موضوع را از قبل به مشاور حقوقی خود اعلان کنید.

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
  • Meistens bittet dein Obsorgeberechtigter einen anderen Experten, dich im Asylverfahren zu vertreten, manchmal vertritt er dich selber. Dein Rechtsberater informiert dich!
  • Bereite dich auf das Interview vor. Dein Rechtsberater hilft dir.
  • Du möchtest nur von einer Frau interviewt werden? Du möchtest nur von einem Mann interviewt werden? Bitte sag das vorher deinem Rechtsberater.
مصاحبه محرمانه است. یعنی هیچ کسی اجازه ندارد چیزهایی که شما می‎​گویید را با یک شخص در میان بگذارد. هیچ کسی در وطن شما از چیزی که می‎​گویید مطلع یا باخبر نمی‎​شود.

چه کسانی در مصاحبه هستند؟

• شما.
• مشاور حقوقی شما. او از شما حمایت می‎​کند. اما او اجازه ندارد به جای شما صحبت کند.
• مسئول دوسیه از اداره امور مهاجرت و پناهندگی فدرال.
او مصاحبه را انجام خواهد داد. او به شما معلومات می‎​دهد.
شما می‎​توانید هر چیزی از او بپرسید.
• دوست/کمک‎​رسان/یک شخص مورد اعتماد. آیا کسی هست که به او اعتماد داشته باشید؟ آیا در حضور این شخص شما احساس امنیت می‎​کنید؟ شما می‎​توانید این شخص را همراه خود بیاورید. این شخص اجازه ندارد به جای شما صحبت کند.
• ترجمان. آیا گپ‎​های ترجمان شفاهی را متوجه نمی‎​شوید؟
لطفا عاجل این موضوع را اعلان کنید. برای شما پیامدهای منفی نخواهد داشت.

مسئول دوسیه ممکن است سوالاتی از شما بپرسد که قبلا آنها را شنیده‎​اید. ممکن است شما قبلا در مصاحبه‎​های گذشته به آنها جواب داده باشید. مسئول دوسیه یک فهرست سوال دارد. او مجبور است که همه سوالات را بپرسد. لطفا به آنها دوباره جواب دهید.

طریقهٔ انجام مصاحبه

.1 از همه اشخاص استقبال می‎​شود. هر شخصی با نام خودش معرفی می‎​شود.
.2 حقوق و وظایف شما توضیح داده می‎​شوند.
مثال: شما حق دارید استراحت کنید.
مثال: شما وظیفه دارید که حقیقت را بگویید و هر چیزی که می‎​دانید را بیان کنید. آیا دارید چیزی را پنهان می‎​کنید؟ اگر اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی این موضوع را متوجه شود، برای پروسیجر پناهندگی شما مشکلاتی به وجود خواهد آمد.
.3 مصاحبه کننده سوالات آسانی از شما می‎​پرسد.
مثال: اسم شما؟ فامیل شما؟ والدین شما؟ مکتب شما/ وظیفه شما؟ اسناد شما؟
.4 فرار شما. حالا دلیل فرار خود و اینکه چرا می‎​خواهید پناهنده شوید را بیان می‎​کنید. مسئول دوسیه سوالات زیادی از شما می‎​پرسد: چه اتفاقی افتاد؟ چرا فرار کردید؟ چرا نمی‎​توانید برگردید؟

لطفا داستان خود را دقیق برای آنها بگویید. لطفا تمام جزئیات را برای آنها بگویید. این کار برای تصمیم‎​گیری در مورد درخواست پناهندگی شما مهم است. هر چیزی که دوست دارید را بگویید. شما وقت زیادی دارید. آیا در وقت گفتن داستان خود غمگین می‎​شوید و می‎​ترسید؟ آیا بازگو نمودن آن برایتان سخت است؟
شما می‎​توانید بگویید که به استراحت ضرورت دارید. با مشاور حقوقی خود صحبت کنید. اگر ادامه صحبت کردن برایتان بسیار سخت باشد او می‎​تواند به شما کمک کند.
لطفا حقیقت را بگویید. شما بهتر داستان خود را می‎​دانید. آیا جوابی هست که آن را ندانید؟ بگویید «نمی‎​دانم». صرفاً چیزهایی که مطمئن هستید را بگویید. مشکلی ندارد.

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
  • Sprich mit deinem Rechtsberater. Er kann dir helfen, wenn es zu schwer ist, weiter zu erzählen.

Bitte erzähl die Wahrheit. Du kennst deine Geschichte am besten. Du weißt eine Antwort nicht? Sag „Ich weiß es nicht“.
Sag nur, was du sicher weißt. Das ist okay.

آیا کلمه یا سوالی هست که آن را نفهمید؟
درخواست کنید آن را توضیح دهد.