تاریخ تولد شما – سن شما

تاریخ تولد شما – سن شما

سن شما در اتریش مهم است. اشخاصی که بالای 18 ساله هستند «بالغ» محسوب می‎​شوند. اطفال و نوجوانان «نابالغ» هستند. رفتار با اطفال و نوجوانان نسبت به اشخاص بالغ فرق می‎​کند. لطفا در مورد سن خود حقیقت را بگویید.

هر تاریخی از تقویم‎​های دیگر را می‎​توان تبدیل کرد. پولیس این کار را انجام خواهد داد.

مهم نیست که تاریخ اروپایی را ندانید. پولیس، اداره فدرال یا مشاوره حقوقی می‎​توانند هر تاریخی را به تقویم‎​های دیگر تبدیل کنند.

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
  • بعضی از اطفال و نوجوانان کدام سندی ندارند که نشان دهند سن آنها چقدر است. بعضی اوقات آنها به تعیین سن ضرورت دارند. آنها مجبور هستند «تشخیص سن» را انجام دهند.
  • تشخیص سن یعنی: یک داکتر معاینات طبی را انجام می‎​دهد که سن را مشخص می‎​کنند. عکسبرداری با اکسری از بازو، عکسبرداری با اکسری از دندان‎​ها، معاینه بدن.

اگر دوست نداشته باشید در مقابل چشم داکتر برهنه شوید چه؟

لطفا هر رقم شده در این قرار ملاقات
حاضر شوید. به آنها بگویید دوست ندارید برهنه شوید. هیچ پیامد منفی برای شما نخواهد داشت.

نتیجه؟

داکتر نتیجه را در اختیار اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی قرار می‎​دهد. اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی به شما اعلان خواهد کرد که آیا شما «نابالغ» (زیر 18 ساله) یا «بالغ» (بالای 18 سال) هستید. پس این میزان سن شما برای مراجع ذیصلاح اتریش خواهد بود.

اگر یک شخص بالغ (بالای 18 ساله) باشید با شما قسم دیگری رفتار خواهد شد. شما در خانه‎​های مخصوص اشخاص بالغ زندگی خواهید کرد. ممکن است مجبور شوید به کشور EU دیگری برگردید (معلومات در مورد مقررات دوبلین را می‎​توانید در صفحه 12 پیدا نمایید).

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
  • شاید فکر می‎​کنید این سن اشتباده است. در اولین فرصت دریافت رای اولیه در پروسیجر پناهندگی خود، شما می‎​توانید به این نتیجه «نخیر» بگویید، یا به عبارت دیگر، می‎​توانید شکایت کنید (معلومات بیشتر در صفحه 20). (mehr Informationen hier).