ورود به اتریش

ورود به اتریش

 

هر شخصی که در اتریش درخواست پناهندگی می‎​دهد (یا «یک درخواست پناهندگی ثبت می‎​کند») به مکان امنی برده می‎​شود.
در ایالت‎​های فدرال نیز مکان‎​های امنی وجود دارند. آیا زیر 18 ساله هستید؟ پس شما اول به یک مکان امن معروف به
« Erstaufnahmestelle» [مرکز پذیرش اولیه] برده می‎​شوید. مرکز پذیرش اولیه در ترایزکیرشن در ایالت فدرال اتریش پایین قرار دارد. Erstaufnahmestelle Ost [مرکز پذیرش اولیه شرق] نام رسمی کمپ در ترایزکیرشن است. برای اطفال و نوجوانان در دیگر قسمت‎​های اتریش کمپ‎​هایی وجود دارد، بطور مثال در رایشناو یک der Rax یا در کرنویبورگ.

در ترایزکیرشن، از جانب کارمندان مورد استقبال قرار خواهید گرفت. کارمندان از شما خواهند پرسید، «آیا گرسنه هستید؟»
یا «آیا به لباس ضرورت دارید؟» همچنان از شما نام و سن شما را خواهند پرسید.
در یک خانه با نوجوانان دیگر یک اتاق به شما داده می‎​شود.

شما می‎​رسید و به شما یک کارت هویت داده می‎​شود.
کارت هویت شما مهم است. همیشه باید کارت هویت‎​تان همراه‎​تان باشد. اگر پولیس درخواست کرد، لطفا کارت هویت خود را نشان دهید.

کارت سبز: پروسیجر پذیرش شروع شده است (صفحه 12 را ملاحظه کنید). کجا زندگی می‎​کنید؟ آیا در ترایزکیرشن یا در کمپ BBU دیگری هستید؟ شما می‎​توانید کمپ را ترک کنید، اما نباید بسیار دور شوید.

کارت سفید: پروسیجر پناهندگی شما در اتریش است. یک مکان جدیدی برای زندگی به شما داده خواهد شد. ممکن است به قسمت دیگری از اتریش یا به ایالت فدرال دیگری منتقل شوید. در دسترس قرار گرفتن یک مکان ممکن است کمی وقت بگیرد.

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
شما همیشه می‎​توانید از کارشناسان رهنمایی بگیرید. نام و نمبر تلیفون مشاور حقوقی خود را اینجا یادداشت کنید.

آیا کسی از اعضای فامیل شما در اتریش زندگی می‎​کند؟ لطفا به اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی بگویید. همچنان می‎​توانید به کمک‎​رسانان بگویید و از آنها بخواهید این معلومات را به دیگران انتقال دهند.

Vorige Seite:
است BBU این
فهرست مطالب
Zurück zur Übersicht
به خواندن ادامه دهید
کی چه کسی است؟